Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Formativ evaluering av TEFT

Prosjektbeskrivelse

Rapporten gir en beskrivelse av opplegget av følgeforskningen av TEFT. Det er gjort rede for følgende hovedpunkter:

  • faglig tilnærming og problemstillinger
  • metodisk opplegg
  • rapportering og tilbakeføring av resultater
  • forholdet mellom den formative og summative evalueringen av TEFT
Last ned PDF