Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Beskrivelse av opplærings- og utviklingsprogram for strategisk opplæringsplanlegging for KO-medlemmer i Østfold

Rapporten gir en beskrivelse av et opplærings- og utviklingsprogram for strategisk opplæringsplanlegging for offentlige virksomheter med hensyn til mal og rammer, hovedelementer, fasene i gjennomføringen av programmet, tidsplaner, samt evaluering.

Last ned PDF