Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjektet "Brukerundersøkelser ved sosialkontorene i Østfold"

Rapport fra fase I

Vedlagte rapport gir en evaluering av fase I i prosjektet "Brukerundersøkelser ved sosialkontorene i Østfold". Prosjektet er knyttet til "Program for styrking av sosialtjenestene" i regi av Sosial- og helsedepartementet, 1994-97.

Last ned PDF