Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Beskrivelse av lederopplæringsprogram for mindre bedrifter på oppdrag fra NHO

Hovedversjon

Rapporten gir en hovedbeskrivelse av et lederopplæringsprogram for bedrifter med mellom ti og 15 ansatte med hensyn til mål, praktisk opplegg, faglig innhold, kurslitteratur m.m. Programmet er lagt opp med to moduler, hver over et tenkt år.

Last ned PDF