Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utredning og innhold om opplegg av LUIS sett i lys av ny kommunelov og utviklingstendenser knyttet til denne

Rapporten foretar en vurdering av innhold og opplegg av LUIS sett i lys av ny kommunelov og sentrale utviklingstendenser i kommunesektoren knyttet til denne. På grunnlag av denne vurderingen fremmes ut forslag til fremtidig utforming av LUIS. Det blir spesielt pekt på behovet for å tilpasse LUIS-kommuner som gjennomfører lederutviklingsprogrammer for kommuner som helhet og kommuner som ikke gjør dette. Organiseringen av kontakten mellom LUIS og kommunene blir også fokusert.

Last ned PDF