Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Hjelp til selvhjelp?

Rapport om SESAM - et kvalifiseringsprogram for voksne fremmedspråklige

Sesam-prosjektet er et samarbeid mellom Moss kommune, Arbeidskontoret i Moss og Malakoff Ressurssenter, med en overordnet målsetting om å kvalifisere voksne fremmedspråklige til å kunne konkurrere med nordmenn når det gjelder arbeid og utdanning. Malakoff Ressurssenter har det daglige operatøransvaret for undervisning og tilførsel av den etterspurte grunnkompetansen. Bakgrunnen for prosjektet, da det startet i 1993, var et vanskelig arbeidsmarked, der fremmedspråklige opplevde spesielt store vanskeligheter med å slippe inn. Disse vanskene ble sett i sammenheng med mangelfull beherskelse av norsk språk. Sesam har fra høsten 1993 gitt tilbud om undervisning i norsk og i grunnskolefag, samt tilbud om praksisplass til et par hundrede voksne fremmedspråklige. Rapporten gir innblik i meninger og fakta fra de involverte i prosjektet. Prosjektets mål og brukernes erfaringer har gitt målestokken for vurderingen.

Last ned PDF