Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Det kommunale tjenestetilbudet for psykisk utviklingshemmede i Røyken kommune

Stiftelsen Østfoldforskning fikk i oppdrag fra Røyken kommune om å gjennomføre en evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for psykisk utviklingshemmede i Røyken. I tillegg ønsket kommunen å se spesielt på om det var noen mangler i kommunens omsorg for psykisk utviklingshemmede, og om det vil være lønnsomt for kommunen å tilby omsorgslønn til pårørende som alternativ til at kommunen må skaffe tilveie bolig.

Last ned PDF