Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forsøk med miljørevisjon i kommunene Bærum, Rakkestad, Fredrikstad og Nord-Trøndelag Fylkeskommune 1993-1996

En presentasjon av noen sentrale erfaringer

Arbeidsrapporten er en av tre underlagsrapporter for den endelige oppsummeringen av prosjektet. Rapporten tar for seg forsøkene med miljørevisjon i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Bærum kommune, Rakkestad kommune og Fredrikstad kommune. To tilsvarende rapporter vil bli utgitt hhv. for kommunene Sogndal, Stavanger og Tingvoll, og kommunene Bømlo og Sogndal. Underlagsrapportene skal danne grunnlag for en sluttrapport og håndboka i kommunal miljørevisjon, begge utformet med hovedvekt på de primære brukergruppene i kommunene.

Last ned PDF