Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

TEFT - bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. april 1996

Rapporten gir en sammenfatning av bedriftenes og forskernes erfaringer med gjennomføringen av teknologiprosjektene i TEFT pr. april 1996. Totalt 102 bedrifter og 101 forskere inngår i datamaterialet. I hovedsak ble teknologiprosjektene gjennomført i.h.t. fastsatte mål (70,8%) og både bedriftene og forskerne er fornøyd med det gjensidige samarbeidet under gjennomføringen (86,9% og 76,2%). De foreløpige indikasjoner på resultater i forhold til effektmålene (bl.a. gjenkjøp) er positive.

Last ned PDF