Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Database - Renere Produksjon

Statusrapport-20

STØ har i samarbeid med SFT utviklet en database som samler gjennomførte prosjekter innenfor renere produksjon i norsk industri og næringsliv. Datagrunnlag har økt med 27 siden forrige rapportering og teller ved utgangen av 1996: 123 tekniske miljøanalyser. Målet med databasen er å sikre at miljøanalysene kan systematiseres slik at resultatene kan utnyttes av andre som gode ideer. Aktuelle brukere er industribedrifter, bransjeforeninger, konsulenter og myndigheter.

Last ned PDF