Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Lederutviklingsprogram for NHOs mindre medlemsbedrifter

Evalueringsrapport fra del I av programmet

Rapporten gir en evaluering av Lederutviklingsprogram for NHOs mindre medlemsbedrifter, del I, kursdelen. Programmet har hatt som mål å utvikle den enkelte leder gjennom tilførsel av praktisk orientert lederverktøy og bruk av disse, samt erfaringsutveksling med andre bedriftsledere. Programmet er gjennomført i Østfold og Buskerud med h.h.v. 24 og 22 deltakere. Programmet var samtidig lagt opp slik at det kunne fungere som et kompetansegivende studium, tilsvarende fire vekttall. Fem deltakere benyttet denne anledningen med Høgskolen i Østfold som kompetansegivende institusjon. Evaluering viser at programmet langt på vei har gitt resultater i samsvar med de oppsatte mål. 97% av deltakerne sier at programmet har vært verd prisen.

Last ned PDF