Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Optimaliseringsmodeller i miljøforvaltningen

Formålet med dette prosjektet er todelt:

1. Videreutvikle og teste en matematisk modell for bedrifts- og samfunssøkonomisk optimalisering av et produktsystem under visse miljøbeskrankninger, og legge til rette for utvidet bruk av modellen til andre problemstillinger innenfor miljøforvaltningen.

2. Finne optimale løsninger for gjenvinning av materialer/energi og andre former for avfallsløsninger under ulike forutsetninger lokalt og i forhold til nasjonale/internasjonale rammevilkår, ut fra en totalvurdering av økonomi og miljø i et livsløpsperspektiv.

Last ned PDF