Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kjøpesenterutviklingen i Østfold

I denne arbeidsrapporten gir vi en oversikt over utviklingen av handelen i kjøpesentre i Østfold fra slutten av 1980-tallet og frem til i dag. Handelen i kjøpesentre blir sammenlignet med handelen i tradisjonelle butikker på handelsdistriktsnivå og delvis på kommunenivå. Det blir pekt på mulige årsaker bak denne utviklingen.

Last ned PDF