Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utvikling av premisser og metode for kartlegging, oppbygging og resultatevaluering av kompetanse i avtalebestemte utvalg

I denne rapporten utvikles en metode for å kartlegge kompetansebehov og bygge opp kompetanse i avtalebestemte utvalg i industrien (f.eks. avdelingsutvalg). Videre utformes prinsipper for evaluering/måling av effektene fra de gjennomførte tiltakene for kompetanseheving.

Last ned PDF