Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Oversikt over leverandører av produkter og utrustning for industriell avfetting

På oppdrag fra Teknologibedriftenes Landsforening har Stiftelsen Østfoldforskning laget en liste over aktuelle leverandører av produkter og utrustning til industriell avfetting. Listen inneholder leverandører i Norge fremkommet gjennom avfettingsprosjekt, leverandører i Sverige og Tyskland, samt noen i Finland og Danmark. De fleste leverandørene er funnet i fagblader etc. En referanseliste er vedlagt på siste side.

Last ned PDF