Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Innledende miljøgjennomgang ved Fellesslakteriet, Sarpsborg

I 1993-94 gjennomførte Fellesslakteriet Sarpsborg en teknisk miljøanalyse hvor produksjonen ble kartlagt med hensyn til forbruk av energi og vann, generering av avfall og utslipp til luft og vann (Møller & Kjærheim, 1994). Det er gjort en del endringer siden da og slakte- og foredlingsmengden er økt. Fellesslakteriet er sertifisert etter ISO 9002.

Last ned PDF