Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Mot bærekraftig produksjon og produktutvikling i møbel- og trebahandlende industri

Hovedrapport

Prosjektet "Bærekraftig produksjon og produktutvikling i møbel- og trebahandlende industri" kom i gang på initiativ fra Møbel- og Innredningsprodusentenes Landsforening (MIL), deres medlemsbedrifter, Statens forurensningstilsyn (SFT), NHOs arbeidsmiljøfond og Stiftelsen Østfoldforskning (STØ). Prosjektet har tatt utgangspunkt i tre pilotbedrifter: Jensen Møbler AS (produksjon av fjærmadrasser), Hov Møbelindustri (Hov/Dokka, produksjon av kontormøbler) og Hove Møbler (produksjon av laminerte fiberkonstruksjoner til møbler). Prosjektet er finansiert gjennom møbeloverenskomstens arbeidsmiljøfond, NHOs arbeidsmiljøfond, prosjektmidler fra SFT og egeninnsats i pilotbedriftene. Det er utført masse- og energibalanser, livsløpsvurderinger og kundekravsanalyser i de tre pilotbedriftene.

Last ned PDF