Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Livsløpsvurdering av kjøttproduksjon

Samlerapport ved norsk kjøttproduksjon

Denne rapport er en sammenstilling av livsløpsvurderinger av ulike produksjonsformer av kjøtt. Svinekjøtt er valgt utfra at det er den viktigste kraftfôrbaserte husdyrproduksjon. Lammekjøttproduksjon er basert på innhøstet grovfôr og beite. Kombinert melk/kjøtt-produksjon er den vanligste produksjonsform hvor melkekua utnyttes både til melkeproduksjon til konsum og kjøttproduksjon ved oppforing av kalver. Selvrekrutterende kjøttproduksjon er et produksjonsopplegg, hvor ammekua brukes kun til oppdrett av slaktedyr.

Last ned PDF