Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utslipp fra gjenvinningsprosesser

Underlagsmateriale for miljøvurdering av gjenvinningsløsninger

Det er riktig å sikre at materialgjenvinning ikke bidrar til miljøtilførslen av nye utslipp. Generelt kan utslipp oppstå ved: direkte prosessutslipp, bruk av additiver og hjelpestoffer, kjemiske reaksjoner i prosessen eller dampe av fra materialet. Prosjektarbeidet tar for seg denne problemstillingen for følgende materialer: glass, plast, papp og papir, stål og aluminium. Prosjektet er i hovedsak gjennomført som en litteraturstudie. For å supplere informasjon fra litteraturen er en rekke gjenvinningsbedrifter kontaktet, for å kartlegge prosessen og utslipp. Data fra bedriftene sammenholdes med data litteraturen. Studien omfatter forbruk av råvarer, hjelpestoffer og utslipp til luft, vann (ikke energirelaterte) og avfall. Det er spesiell fokus på miljøgifter.

Last ned PDF