Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Oppsummering av erfaringer fra samarbeidsprosjekter

Stiftelsen Østfoldforskning har gjennomført et antall prosjekter innen området Elektronisk Dokumentutveksling - EDI ("EDI for SMB i Østfold", "Nasjonalt EDI for SMB -SPREDI", "EuroSPREDI I" og "EuroSPREDI II"). Disse har vært delvis finansiert med prosjektmidler fra nasjonale og internasjonale miljøer. I nasjonal sammenheng er dette bl.a. Norges Forskningsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. I europeisk sammenheng har prosjektene vært knyttet til EU-kommisjonens program TEDIS.

Last ned PDF