Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøregnskapssystem for bedrifter

I dette forprosjektet ble erfaringer og kunnskap om metoder og bruksområder bl.a. fra massebalanser av material og energistrømmer, fra livsløpsvurderinger av produkters miljø- og helsepåvirkninger og fra arbeid med miljøindikatorer i bedrifter brukt som bakgrunn for å skissere en struktur for et miljøregnskapssystem for bedrifter.

Last ned PDF