Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Matavfall til grisefôr

En miljømessig vurdering

Denne rapport er utarbeidet av Stiftelsen Østfoldforskning på oppdrag av styringsgruppen for prosjektet: "Miljøfôr/våtfôr - kvalitet på råvarer og ferdig fôr" (Miljøfôrprosjektet). Prosjektet omfatter en miljømessig vurdering av behandling og bruk av matrester fra privathusholdning og storhusholdning til grisefôr eller andre alternative behandlingsmåter. Formålet med studiet er å dokumentere miljøpåvirkninger knyttet til håndtering av matavfall. Prosjektet tar utgangspunkt i bruk av matavfall til grisefôr (miljøfôr). Som alternativ behandlingsmåte er det reaktorkompostering som er mest aktuelt, da det er den metode som er mest utprøvd for matavfall. Andre alternativer er forbrenning og anaerob utråtning, som også inkluderes for å komplettere studien. Den miljømessige vurderingen er gjennomført på grunnlag av en systembetraktning (livsløpsvurdering).

Last ned PDF