Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Råstofftilgang av biomasse

Silisium- og FeSi-industrien i Norge bruker store mengder fossilt karbon (kull og koks) som reduksjonsmateriale i smelteprosessen. Karbonet blir omdanna til karbondioksid (CO2), som øker drivhuseffekten på jorda. Bruk av biologisk basert brensel eller reduksjonsmiddel gir ikke en netto økning av CO2-innholdet i atmosfæren dersom uttaket av trevirke er balansert i fohold til tilveksten. Si/FeSi-industrien ønsket derfor å undersøke om det er mulig å øke andelen biologisk basert karbon som reduksjonsmiddel, og om den nødvendige mengda tilgjengelig i Norge.

Last ned PDF