Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Industriell avfetting

Forstudie

Myndighetene vurderer forskjellige virkemidler for å redusere bruk av TRI (trikloreten/trikloretylen) og andre avfettingsmidler, av hensyn til både indre og ytre miljø. Blant annet kan det bli innført miljøavgifter, og skjerpede utslippskrav som følge av at grensene i anbefalingene fra Oslo Paris kommisjonen (ParCom-avtalen) gjelder i Norge fra og med 1994 for nye anlegg, og fra og med 1999 for alle eksisterende anlegg, tilsier at teknologiutvikling er nødvendig.

Last ned PDF