Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Næringsmiddelemballasje og barrierematerialer

Fase I

M. Peterson & Søn og Borealis sendte i 1995 inn separate søknader om prosjekter til PROSMAT 2000 vedrørende FoU-virksomhet rettet mot barriereegenskaper for næringsmiddelemballasje og forslag til dr.gradstipendiater. Etter initiativ fra Norges Forskningsråd ble prosjektene koblet sammen til et felles nettverkprosjekt, med finansiering på totalt kr 5 875', hvorav kr 1 760' fra NFR. Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet, med representanter fra Peterson Barriere (tidligere Polycoat), Peterson Scanproof (tidligere Greaseproof), Borealis, M. Peterson & Søn og SINTEF/NTNU.

Last ned PDF