Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

En kritisk vurdering av Statistisk Sentralbyrås rapport om avfallsbehandling

Notat til Plastretur AS

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Plastretur AS for å vurdere de analyser og konklusjoner som er trukket i forskningsrapporten fra Statistisk Sentralbyrå (Bruvoll 1998a) i forhold til data og forutsetninger.

Last ned PDF