Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forslag til rapporterings- og indikatorsystem for avfallsminimering og miljøforbedring i emballasjesektoren

Rapporten gir en oversikt over systemer for rapportering av avfall og miljøbelastninger fra emballasjekjeder i et utvalg europeiske land, og oppsummerer kort hvilke erfaringer som er trukket. Utgangspunktet er EU-direktiv 94/62 om emballasje og emballasjeavfall, som krever systemer for nasjonale rapportering om utvikling i avfallsreduksjon og gjenvinning.

Last ned PDF