Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bedre integrering av flyktinger og innvandrere i arbeidslivet

Bedriftenes vurdering

Prosjektet er en delevaluering av et prøveprosjekt for å bedre integreringen av innvandrere i arbeidslivet. Det er prøvd ut å ha en øremerket prosjektleder for å bedre kjennskapen i arbeidslivet til de to ordningene "praksisplass med fadderordning" og "lønnstilskott til arbeidsgivere". Delevalueringen er gjennomført ved hjelp av telefonintervju med representanter både for bedrifter som har tatt inn innvandrere, og bedrifter som ikke har gjort det.

Last ned PDF