Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøstyring og energiledelse ved Telemark Vestfold Eggsentral

Rapporten beskriver en miljøgjennomgang ved fjørfeslakteriet Telemark Vestfold Eggsentral i Sem i Vestfold. Rapporten beskriver den vedtatte miljø- og energipolitikk for bedriften. En teknisk miljøanalyse er gjennomført og miljøregnskap er utarbeidet. Det kortsiktige forbedringspotensialet ved bedriften er særlig knyttet til reduksjon i utslipp av organisk materiale, energi og vann. Forbedringstiltak knyttet til dette er fokusert. Tiltakene er generert og prioritert i et miljøprogram. Programmet forutsetter en investering på kr 856.000, med en besparelse anslått til 316.000 pr år. Pay-back er beregnet til 2,7 år. Tiltakene vil føre til følgende miljøgevinster;

  • Lavere utslipp av organisk materiale
  • Lavere energiforbruk
  • Lavere vannforbruk
  • Unngå deponering av spesialavfall


Målet med miljøstyring etter EMAS/energistyring er kontinuerlige forbedringer når det gjelder forbruk av energi, vann og andre innsatsfaktorer samt minimum av utslipp. Et system for kontinuerlig utarbeiding av miljønøkkeltall for energi og vann er utarbeidet. Disse skal brukes for å måle bedriftens framtidige forbedringer.

Miljøstyring og energiledelse må ikke bli statisk om en vil oppnå kontinuerlige forbedringer. Bedriftens framtidige utfordring er å fordele ansvar og myndighet slik at systemet virker kontinuerlig. Videre må det utarbeides en miljøredegjørelse før EMAS kontroll kan gjennomføres.

Last ned PDF