Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Livet ut på tre-hundre-og fem-og-seksti-dager

CO2-regnskap og menneskets livsløp

Det er i dette forprosjektet klarlagt og dokumentert hva som forårsaker de største CO2-utslippene for et menneske over dets livsløp, ved å anvende den metodiske tilnærmingen som livsløpsvurdering (LCA) representerer.

Det er anvendt ”lett tilgjengelig” informasjon vedrørende LCA-data, da det i hovedsak er det potensialet metoden representerer som skal illustreres.

Resultater fra kartlegging av CO2-utslippene knyttet til livsløpet til testpersonen viser at det er transport, bolig og forbruk av klær/sko som bidrar mest. Det største forbruket oppstår i tidsperioden 45-64 år. Det presiseres at dette gjelder for de forutsetninger og antagelser som her er foretatt og at det er anvendt lett tilgjengelige data.

I dette forprosjektet valgt å kun kartlegge CO2-utslipp knyttet til livsløpet for ett menneske. Hvordan ulike menneskers forbruk utvikler seg over dets livsløp er viktig å få klarlagt i et videre arbeid.

Det er derfor viktig å forbedre tilnærmingen i to retninger:

  1. Menneskets livsløp; gjennom definering av persontyper og kartlegging av forbruksmønstre.
  2. Produkters livsløp; gjennom bedring av datagrunnlag og valg av miljøindikatorer.


På bakgrunn denne forbedring, kan en i et eventuelt hovedprosjekt foreta en vurdering av hvilke påvirkninger og valg det er som er avgjørende for at en persons miljø- og ressursregnskap. Er det for eksempel inntekt som avgjør (vi bruker det vi har på et eller annet miljø-ødeleggende forbruk uansett «hvor mye vi har»), er det holdninger (og hva former dem), er det valg av bolig, er det samfunnets tilrettelegging (for eksempel muligheter for å benytte kollektivtransport og samtidig levere i barnehave og rekke jobben)?

Kunnskapen om dette vil kunne være til nytte for myndigheter ved videre prioriteringer av satsningsområder, som grunnlag for utforming av miljøpolitiske virkemidler og i generelt informasjonsarbeid om menneskets miljøpåvirkning, samt være informativt for forbrukerne selv. I et hovedprosjekt kan man tenke seg at det utvikles et enkelt dataverktøy/presentasjonsverktøy for bruk i undervisning (for eksempel knyttet mot LA21- skoleverket).

Last ned PDF