Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bruk av elementer fra LCA-vurderinger i substitusjonsvurderinger av kjemikalier

Forprosjekt

GRIP senter for bærekraftig produksjon og forbruk (GRIP) og Prosessindustriens Landsforening (PIL) har et samarbeidsprosjekt "Utvikling av databasert verktøy for substitusjonsvurdering av kjemikalier". Dette prosjektet har sin bakgrunn i det behovet det er for et (data)verktøy for vurdering av kjemikalier med hensyn på substitusjon. I denne forbindelse ønsker samarbeidsprosjektet å få gjennomført en vurdering om hvordan elementer fra livsløpsvurderinger (LCA) kan anvendes i forbindelse med substitusjonsvurderinger av kjemikalier.

Last ned PDF