Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøstyring og energiledelse ved PRIOR MIDT-NORGE

Rapporten beskriver en miljø og energi gjennomgang ved fjørfeslakteriet PRIOR Midt-Norge i Trondheim. Rapporten beskriver den vedtatte miljø- og energipolitikk for bedriften. En teknisk miljøanalyse er gjennomført og miljøregnskap er utarbeidet. Det kortsiktige forbedringspotensialet ved bedriften er særlig knyttet til energi og vann og tiltak knyttet til dette er fokusert. Langsiktig er reduksjon av utslipp av organisk materiale planlagt. Målet med miljøstyring etter EMAS/energistyring er kontinuerlige forbedringer når det gjelder forbruk av energi, vann og andre innsatsfaktorer samt minimum av utslipp. Et system for kontinuerlig utarbeiding av miljønøkkeltall for energi og vann er utarbeidet. Disse skal brukes for å måle bedriftens framtidige forbedringer. Bedriften har i prosjektperioden forbedret sitt utslipp av organisk materiale (BOF7) fra 1,2 til 0,54 kg/tonn slaktet. Redusert utslipp selges som biprodukt til lim- og fôrproduksjon. Gjennomførte ENØK tiltak forventes å senke energiforbruket fra 1,2 til 1,1 kWh/kg slaktet. Varmepumpe er under utredning. Vannforbruket er senket fra 22 til 21,6 liter pr kg slaktet og forventes
redusert ytterligere i 1999. Dette gir bedriften et bedre produkt, kostnadsbesparelser og bedret anseelse i markedet som en miljøvennlig bedrift.

Miljøstyring og energiledelse må ikke bli statisk om en vil oppnå kontinuerlige forbedringer. En miljøredegjørelse må utarbeides før EMAS kontroll kan gjennomføres.

Last ned PDF