Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Forslag til indikatorsystem

I Økobygg sitt program er det nedfelt at det må utvikles gode løsninger for miljørapportering, og for oppfølging av resultatene. Dette prosjektet er et bidrag innen dette området.

I prosjektet er det utarbeidet et forslag til miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg.

Under utvikling av miljøregnskapet ble det parallelt gjort en miljøgjennomgang og uttesting av systemet på Statens Hus (I) Moss. Bygget ble valg ut fordi Statsbygg ønsket en gjennomgang av et av sine nyere næringsbygg, og dette kunne samtidig tjene som ”testbygg” for indikatorutvikling og miljøregnskap

En avgrensning som viste seg viktig ved utvikling av miljøregnskapet var å hindre overlapping med andre systemer som er utviklet. Dette forslaget til miljøregnskap skal gi løpende resultatoppfølging. Det skal gi en status innen viktige miljøsatsingsområder, og kunne brukes i styring og rapportering av miljøprestasjonen.

Prosjektet ble finansiert av Økobygg/GRIP senter og av Statsbygg, og gjennomført i perioden august 1998 til september 1999.

Forslaget som foreligger må testes ut nærmere hos alle eiendomsforvaltere og enkeltbygg for å vurdere om det er

  • Praktisk i bruk, ved at det er mulig å registrere alle data
  • Kostnadseffektivt, ved at det ikke tar for lang tid å utføre og at det gir både miljømessig og økonomisk gevinst
  • Fremtidsrettet nok, ved at det viser en bærekraftig utvikling eller mangel på dette


Denne uttestingen skal skje i 1999/2000 hos minst 3 eiendomsforvaltere og i 10 bygg.

Last ned PDF