Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg

Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I) Moss

Høsten 1998 og vinteren 1999 ble det gjennomført et prosjekt med mål å utvikle et første sett med miljøregnskap og miljøindikatorer for bygge- og eiendomssektoren som ivaretar bransjens viktigste miljøforhold og interessentenes behov. Det ble gjort en avgrensning til at prosjektet skulle omfatte ut utvikling av et miljøregnskap/miljøindikatorsystem for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

Under utvikling av miljøregnskapet ble det parallelt gjort en miljøgjennomgang og uttesting av systemet på Statens Hus (I) Moss. Bygget ble valg ut fordi Statsbygg ønsket en gjennomgang av et av sine nyere næringsbygg, og dette kunne samtidig tjene som ”testbygg” for indikatorutvikling og miljøregnskap For å få en prioritering av regnskapssystemet er det videre gjennomført en kartlegging av brukernes behov og krav til miljøinformasjon.

Gjennomgangen av Statens Hus (I) Moss ble gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av

Elin Økstad, Stiftelsen Østfoldforskning (prosjektleder)
Carl Henrik Borchsenius, Stiftelsen Østfoldforskning
Kai Hermansen, SG Arkitekter
Seksjonsleder Bjørn Fiborg, Statsbygg Øst
Driftsleder i Statens Hus Rolf Jacobsen, Statsbygg (Statens Hus (I) Moss)
Driftstekniker Reidulf Hansen, Statsbygg (Statens Hus (I) Moss)
Peder Christian Selmer, Statsbygg


Denne rapporten gir resultatene fra miljøgjennomgang og uttesting av miljøregnskapsystemet for Statens Hus (I) Moss. Forslag til indikatorsystem er gitt i rapporten “Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg – Forslag til indikatorsystem” (OR 14/99, Stiftelsen Østfoldforskning).

Prosjektet ble finansiert av Økobygg og av Statsbygg.

Last ned PDF