Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nettverk for miljøstyring i kommuner og fylkeskommuner/län i Østfold og Bohuslän/Dalsland

I 1996 foreslo Stiftelsen Østfoldforskning i samarbeid med länsstyrelsen i Älvsborgs län (nå Västra Götalands län) å gjennomføre et nettverk for innføring av et miljøstyringssystem i kommuner og fylkeskommuner på norsk og svensk side av grensen med utgangspunkt i EMAS-forskriften.

Hovedmålet for prosjektet var å fremme systemer som skaper forutsetninger for en miljøtilpasset utvikling i regionen gjennom å styrke det grenseoverskridende samarbeidet mellom myndighetene i regionen.

Dette skulle gjøres gjennom å

  • Etablere et nettverk for innføring og utvikling av miljøstyring bestående av kommuner og fylkeskommuner på begge sider av grensen
  • Utprøve, tilpasse og iverksette metoder for miljøstyring i offentlig virksomhet, herunder miljøstyring etter EMAS, «lokal agenda 21», og utvikling og bruk av miljøindikatorer.
Last ned PDF