Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gjenvinning av plast i Drammensregionen

Vurdering av miljø- og ressurseffektivitet i innsamling og gjenvinning av plastemballasjeavfall

Prosjektet har vært gjennomført for Plastretur AS, som grunnlag for Plastreturs videre strategi med utvikling av innsamlingssystemer for plastemballasjeavfall fra husholdninger. Ved hjelp av livssyklusmetodikk er miljønytte ved innsamling og gjenvinning av plastemballasjeavfall analysert. Prosjektet har hatt som primært mål å klarlegge hvordan innsamlingssystemer kan oppnå høyest mulig miljøeffektivitet, og hvilken sammenheng det er mellom miljøeffektivitet og grad av gjenvinning.

I flere sammenhenger er det stilt spørsmål ved om transportarbeid i tilknytning til innsamling av avfall til materialgjenvinning innebærer en så stor miljøbelastning at den netto miljønytten av gjenvinningen forsvinner eller blir negativ. Det har derfor vært en viktig målsetning å få frem så godt datagrunnlag som mulig for transportarbeid ved ulike trinn i gjenvinningssløyfen.

Last ned PDF