Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Trevirke og Treindustri

Verdiskapning og Foredling

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har inngått et samarbeid med Tubus A/S i forbindelse med dette forprosjekt hvor man tar sikte på å kartlegge sterke og svake sider ved bedriftens produkter både ut fra et privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Forprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og bevilgninger er gitt under programmet Trevirke og Treindustri - Verdiskapning og Foredling. Dette programmet har til formål å bidra til utvikling i treindustrien. Programmet skal stimulere til at treindustrien i økende grad får leveranser av norsk virke og støtte utviklingen av markedet for treprodukter.

Last ned PDF