Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvennlige fjørfe- og eggprodukter

PU – bedriftsnettverk. Sluttrapport.

Rapporten beskriver et miljøprosjekt i 7 fjørfeforedlingsbedrifter tilknyttet PRIOR-samarbeidet.

Lønnsomme tiltak i reduksjon av innsatsfaktorer i produksjonen er dokumentert i alle bedriftene. Utviklede tiltak viser at en investering på 7,1 mill. kr gir en besparelse på 2,1 mill. kr årlig, eller en samlet tilbakebetalingstid på 3,4 år. Store miljøgevinster i form av mindre utslipp av CO2, NOx, CO og utslipp av organisk materiale er identifisert. Forbedringstiltak er typisk knyttet til energi og vann, men inneholder også planer for nye produkter, produktforbedring og effektivisering av transport .

Lønnsom miljøvennlig produksjon som en konkurransefaktor og utvikling av langsiktige miljø-og produktforbedringstiltak er utviklet i de deltakende bedrifter på permanent basis gjennom et organisert kontinuerlig forbedringsarbeid i bedriftene. Miljøstyring og energiledelse er innført ved alle bedriftene.

I et industriell økologi perspektiv er følgende langsiktige miljøforbedringspotensialer identifisert:

  • videreføring av felles transportsystem med TINE og GILDE. Dette arbeidet er organisert og forbedringer vurderes kontinuerlig.
  • fjernvarme i samarbeid med omkringliggende bedrifter basert på spillvarme og bioenergi
  • fast organisk utslipp til vann separeres og utnyttes til jordforbedring
  • økt leveranse av biprodukter for videreforedling til fôr, benmel og lim.

Tilleggseffekter av prosjektet i form av økt kompetanse, engasjement og samarbeid mellom deltakerne er også identifisert.

Last ned PDF