Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Grensehandelsundersøkelser

Metoder og reliabilitet

Rapporten omhandler erfaringer med og resultater av å kartlegge omfang og innhold i grensehandel med to forskjellige metoder: direkte intervju på grensa, og utlevering av spørreskjema på grensa for egenutfylling hjemme.

Resultatene fra de to metodene viser at rapporteringen blir signifikant forskjellig for enkelte varer. Varer med innførselsrestriksjoner (vin, brennevin og (svine-)kjøtt) blir underrapportert ved personlig intervju. Detsamme blir varegrupper som omfatter et svært og heterogent varesortiment, av typen "andre dagligvarer", ol.

Reliabiliteten er høgre i det egenrapporterte materialet enn i intervjuene. Vi har funnet, i tråd med andre undersøkelser om samme tema, at det primært skyldes to forhold: huskeproblemer i de store uoversiktlige gruppene, samt at spørsmål som krever konsentrasjon og beregning for å besvares, blir bedre besvart hjemme. Dessuten er det generelt tendenser til mindre villighet å svare oppriktig på "moderat truende" spørsmål ved intervju enn i spørreskjemaundersøkelser. "Moderat truende" er i dette tilfelle spørsmål om innførsel av de kvoteregulerte varene.

Svarprosenten i det egenutfylte materialet er svært høg, sammenliknet med hva som er vanlig, hele 61%, og dette særlig som vi ikke har hatt verken purring eller insentiver. Dette skyldes trolig stor interesse for temaet blant dem som ble bedt om å svare på skjemaet, og en lite differensiert trafikk i undersøkelsesperioden.

Last ned PDF