Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøanalyse og energiledelse ved Svenheim Møbelindustri AS

Rapporten beskriver en miljøkartlegging og utvikling av forbedringstiltak ved Svenheim Møbelindustri. Arbeidet er utført etter metode for Renere produksjon (Amundsen, 1993) og EMAS Håndbok: Integrering av energiledelse i miljøstyring (Amundsen, Mydske og Seyffarth 1999).

Forbedringstiltak som krever en investering på ca NOK 940 000 forventes å gi en besparelse på ca NOK 310 000 pr år. Gjennomsnittlig tilbakebetalingstid er med dette 3 år.

Tiltakenes totale miljøgevinst er mindre oljeforbrenning og derved årlig redusert utslipp av:

116 tonn CO2
280 kg SO2
200 kg NOx
14 kg HC
14 kg CO
30 kg partikler.


Energiledelse er innført ved bedriften for å sikre et framtidig lavt energiforbruk. For å sikre utvikling av ytterligere forbedringstiltak ved bedriften, er det innført rutiner for et energi og miljøledelsessystem som er beskrevet i rapporten.

Last ned PDF