Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

TEFT

Bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. Desember 1999

Rapporten gir et sammendrag av bedriftenes og forskernes erfaringer med gjennomføringen av teknologiprosjektene i TEFT pr.april 1997.

Totalt 511 bedrifter og 592 forskere inngår i datamaterialet.

I hovedsak blir teknoloigprosjektene gjennomført ihht. fastsatte mål og både bedriftene og forskerne er fornøyd med det gjensidige samarbeidet under gjennomføringen.

Last ned PDF