Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

TEFT - Bedriftenes og forskernes erfaringer med teknologiprosjektene pr. desember 1999

Rapporten gir et sammendrag av bedriftenes og forskernes erfaringer med gjennomføringen av teknologiprosjektene i TEFT pr.desember 1999.

Totalt 511 bedrifter og 592 forskere inngår i datamaterialet.

I hovedsak blir teknoloigprosjektene gjennomført ihht. fastsatte mål og både bedriftene og forskerne er fornøyd med det gjensidige samarbeidet under gjennomføringen.

Last ned PDF