Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøvaredeklarasjoner Type III

Forslag til etablering av norsk system, basert på forprosjekt med syv norske bedrifter

Rapporten omfatter Miljøvaredeklarasjoner Type III, som i følge ISO Teknisk Retningslinje 14025 er miljødokumentasjon om produkter basert på livssyklusinformasjon (LCA-analyser) og som er uavhengig gransket i forhold til bedriftene som markedsfører de deklarerte produktene.

Rapporten er utarbeidet av Stiftelsen Østfoldforskning i nært samarbeid med syv norske industribedrifter, Næringslivets Hovedorganisasjon og Statens Forurensningstilsyn. Rapporten gir en oppsummering av den internasjonale status på området, i første rekke innenfor ISO 14025 og det svenske miljøvaredeklarasjonssystemet. Brukerkrav knyttet til miljøinformasjon i innkjøpsprosesser er klarlagt, og vurdert i forhold til behovet for enklere miljøinformasjon om produkter.

Rapporten inneholder forslag til et norsk system for Miljøvaredeklarasjoner Type III, med fokus på spesielle metodiske valg innenfor en LCA-analyse som skal ligge til grunn for Miljøvaredeklarasjonen. Rapporten viser også et eksempel på et felles format for miljøvaredeklarasjoner, der all informasjon presenteres grafisk og i tabellform på fire sider.

Det foreslås en organisering av arbeidet med Miljøvaredeklarasjoner i Norge med forankring i NHO. Krav til kompetanse hos de som skal granske LCA-studier og miljøvaredeklarasjoner basert på disse er spesifisert. Det er også beskrevet prosedyrer for utarbeidelse av såkalte produktspesifikke regler, som gir anvisning på metodiske valg for enkelte produktgrupper. Det er foreslått at det norske systemet bør ha en prøveperiode på 2-3 år, inntil en evt. ISO-standard på området er klar.

Last ned PDF