Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

TEFT

Effekter hos bedriftene og forskerne 1 til 2 år etter teknologiprosjektet pr januar 2000

Rapporten gir et sammendrag av bedriftenes og forskernes erfaringer med gjennomføringen av teknologiprosjektene i TEFT pr.januar 2000
ca. halvannet år etter avsluttet TP..

Rapporten gir resultater for både bedrifter og forskere
Den bygger på 240 spørreskjemaer fra bedriftene (svarprosent 56%), om vi tar hensyn til de bedriftene som på nåværende tidspunkt ikke kan svare (pga. konkurs, ikke adresse/telefon finnes ikke lenger, kontaktperson har sluttet) øker svarprosenten til 77% og 268 spørreskjemaer fra forskerne (svarprosent 76%), om vi tar hensyn til de forskerne som på nåværende tidspunkt ikke kan svare (pga. har ikke adresse/telefon, finnes ikke lenger, forsker har sluttet) øker svarprosenten til 96%

Effektmålet om 25% gjenkjøp er nådd, særlig når vi tar hensyn til at tidspunktet dataene er knyttet til er i gjennomsnitt 18 måneder etter avsluttet TP og ikke 24 måneder.

Last ned PDF