Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av Stiftelsen Rus-Netts virksomhet

Effekter av ettervernets betydning for de som har deltatt:

  • 95,5% synes hverdagen er meget god eller god i forhold til stabilitet i det daglige livet.
  • 88,6% synes hverdagen er meget god eller god i forhold til å greie de daglige gjøremål.
  • 81,8% mener at behandlingen har betydd svært mye eller mye for den livskvalitet som klienten har nå.

Innkomne kommentarer viser klart at ettervernet er et forbedringspunkt og innsatsen bør styrkes ved å opprette flere ettervernsgrupper. Enkelte grupper trenger behandling over lengre tid grunnet nye rusmidler og stadig yngre klienter.


Effekter av program for familier/pårørende: 

  • 83,4% svarer at deres livskvalitet er mye forbedret eller forbedret. Skal sammenlignes med 67,1% for de som ikke deltatt.
  • 70,4% svarer at livskvaliteten for deres klient er mye forbedret eller forbedret. Skal sammenlignes med 69,3% for de som ikke deltatt.
  • 79,7% svarer at deres egne valgmuligheter er mye forbedret eller forbedret. Skal sammenlignes med 54,6% for de som ikke deltatt.

Familiebehandlingen har en god effekt og dette tilbudet bør gis til flere – både familie og barn alene uavhengig av klienter. Gjerne som eget tilbud for pårørende og barn.

Last ned PDF