Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Avfallsbørs

Forprosjekt

Avfallsbørs i Østfold

En avfallsbørs i Østfold antas å være en god løsning på litt sikt. Markedet og aktørene som må involveres i en avfallsbørs er ikke modne for å satse tilstrekkelig pr. d.d. En realisering er derfor for tidlig nå.

Framtidig løsning

Det finnes flere ulike avfallsbørser i Norge og utlandet, mer eller mindre ferdigutviklet. Uansett samarbeid eller ikke samarbeid vil det være mest fornuftig å vurdere kjøp av en eksisterende løsning framfor å utvikle en ny. 

Ressursbørsen i Nord synes å være den avfallsbørs som kan være mest aktuell å innlede et samarbeid med. Begrunnelsen er at de har vist interesse for samarbeid. Videre er det en
regional avfallsbørs som ikke vil konkurrere med Østfold. De har løst finansieringen via Interreg, hvilket også kan være aktuelt for Østfolds (Interreg III) vedkommende. 

I tilfelle en velger å gjennomføre dette som et Interreg-prosjekt vil avfallsbørsen også komme til å omfatte kommuner på svensk side og eventuelt også kommuner på begge sider grensen nord for Østfold. Begrunnelsen for dette er økte finansieringsmuligheter og økt volum. 

Videre framdrift

Realisering av den tekniske løsningen bør skje i samarbeid med den organisasjon som sier seg villig til å ta ansvar for selve driften, videreutviklingen og vedlikeholdet av avfallsbørsen. En realisering er imidlertid avhengig av et aktivt engasjement fra aktørene i markedet, noe vi ikke opplevde gjennom dette forprosjektet.

Last ned PDF