Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

For å implementere et miljøregnskap er det en rekke forhold som bør gjennomgås. Hvem skal bruke resultatene?
Hvordan skal de brukes? Dette er vel en av de viktigste punktene for å få implementert et slikt verktøy. Men det
er også andre forhold som organisasjonen må gjennomgå før implementering.

  • Skal hele eller deler av regnskapet implementeres med en gang? Kanskje det er hensiktsmessig å starte med
    deler av et slikt regnskap?
  • Rutiner for datainnhenting må etableres. Hva slags data har vi i dag og hva har vi ikke? Må det tas kontakt
    med leverandører og med brukere av bygget?
  • Skal det gjennomføres applikasjoner av regnskapet slik at det korresponderer med andre styringssystemer og
    rapporteringssystemer?
Last ned PDF