Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forstudie vedrørende sluttevaluering av program for miljøanpassad produktutvikling (MPU)

Sluttrapport

Rapporten presenterer resultatene fra en forstudie hvis hensikt var å utarbeide et forslag til opplegg av sluttevalueringen av program for miljøanpassad produktutvikling (MPU).

Forstudien er gjennomført som en kvalitativ undersøkelse basert på følgende datamateriale:

  • generell informasjon om innhold og opplegg av hele programmet
  • generell informasjon om de hovedprosjektene som er gjennomført og erfaringene fra disse sett fra prosjektledernes side
  • mer detaljert informasjon om tre utvalgte hovedprosjekter med erfaringsinnhenting fra prosjektlederne og 2 utvalgte bedrifter fra hvert av hovedprosjektene.

Den har vært lagt opp med et bredt fokus rettet inn mot å få et hovedinntrykk av erfaringene med gjennomføringen av MPU. Det har ikke vært fokus på å gå i dybden.

Det er utarbeidet et forslag til opplegg av sluttevalueringen med følgende hovedpunkter:

  • forslag til mål for evalueringen
  • hvilke problemstillinger/hovedspørsmål som skal fokuseres
  • metodisk opplegg
  • gjennomføring
Last ned PDF