Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Grensehandel mot Sverige

Bil- og bussbasert handel år 2000

Det er gjennomført spørreundersøkelser på grensa på fire av mellomriksvegene mellom Norge og Sverige: Svinesund, Ørje, Magnor og Teveldal (Meråker), samt på fergeruta Strömstad-Sandefjord. Disse grenseovergangene står for 85% av personbiltrafikken over grensa mellom Norge og Sverige. Til sammen er det gjennomført undersøkelser på 69 dager fordelt over hele år 2000. Materialet består av i alt 4.098 norske skjemaer og 236 svenske. Skjemaene fordeler seg slik etter kategori (antall besvarte skjemaer):

  • norske personbiler over land 3.561
  • norske personbiler på ferga Strömstad-Sandefjord 274
  • passasjerer i norske handlebusser 263
  • svenske personbiler 236

Den samlede bil- og bussbaserte grensehandelen fra nordmenn i Sverige lå i år 2000 i intervallet 2,5 - 3,7 mrd. kroner. Mest trolig lå den i området mellom 3,2 og 3,5 mrd. kroner. Det er den privatbilbaserte handelen som genererer det alt vesentlige av verdien, over 80%, og Svinesund dominerer klart med over 2 mrd. kr. Tobakk og kjøtt er de største varegruppene. Blant privatbilistene er også andre dagligvarer en stor varegruppe. Særlig trafikken over Svinesund er handlemotivert, men også over Magnor og Ørje er handelsaspektet framtredende. Over Teveldal er det ikke først og fremst handel men ferie-/fritidsreisende som trekker folk over grensa, og det samme gjelder for Color Scandi Line over ytre Oslofjord, der er kun 15% av dem som reiser fra Sverige til Norge på grensehandelstur.

Bosatte i Østfold, Akershus og Oslo genererer til sammen 70% av grensehandelen, og østfoldinger står alene for 35%. Det skyldes at fylket er tett befolket og har korte avstander til to av de store grensehandelskommunene i Sverige: Strömstad og Årjäng.

Det er noen svensker som handler i Norge, 39% hadde kjøpt med seg varer fra Norge hjem til Sverige. I den grad det skiller seg ut noen norske grensehandelsvarer for svensker, er det brød og bakervarer. Ellers er det stor spredning på hva som kjøpes. Samlet ligger svenskehandelen i Norge på anslagsvis 100 mill. kr. etningen på svensk side viser at Strömstad vokser sterkt, noe som i det alt vesentlige skyldes den norske g utbyggingen av handelsområdene på Svinesund og Nordby. Både Årjäng og Eda ser ut til å sakke akterut, og ste halvdel av 90-åra befestet sin ledende posisjon i grensehandelen.

Hovedforskjellen mellom anslagene i denne rapporten og andre anslag for grensehandelen som har vært gjort, bl.a. HSH, ligger i at mens HSH mener at under en tredjedel av grensehandelen foregår i Strömstad, så kommer vi i denne rapporten fram til at minst 64% av grensehandelen foregår i Strömstad.

Last ned PDF