Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bredbånd - hele Østlandet på nett?

Et informasjonssamfunn for alle: Kartlegging og anbefalinger for bredbåndutbygging i Østlandsregionen – med vekt på distriktene

Rapporten presenterer kartleggingen av bredbåndinitiativ i distriktene på Østlandet sammen med aktører, prisbilde og dekningsområde. Videre presenteres forslag til etableringen av en faggruppe for IKT i Østlandssamarbeidet som en satsing på anvendelse av moderne teknologi for utvikling av distriktene, sammen med andre forslag.

Utbyggingstakten synes ikke å være på linje med Regjeringens ambisjoner. Telekomsektoren er inne i en nedgangsperiode hvor investeringene har falt drastisk, og flere selskaper refokuserer nå på kjerneområdene sine. Dette kan bremse bredbåndutviklingen i distriktene og må veies opp med forsterket innsats fra distriktene. Leverandørene må presenteres prosjekter de ikke kan si nei til. Regjeringen må videre styrke innsatsen for utbygging av bredbånd i distriktsnorge.

Last ned PDF